Dede Efendi Eserleri

AcemAğır SemaiMecliste yine kaamet–ı canana sarılsamAksak Semai
Acem AşiranAğır SemaiEy lebleri gonca yüzü gül serv–ı bülendimAğır Sengin Semai
Acem AşiranŞarkıLutfeyle meded rahmeyle şehaAksak
Acem AşiranBesteMeşam–ı hatıra buy–ı gül–ı safa bulagörZencir
Acem AşiranYürük SemaiNe heva–yı bağ–ı sazed ne kenar–ı kişt–ı maraYürük Semai
Acem AşiranŞarkıOldu gönül üftadeAksak
Acem KürdiŞarkıBir güzele bende gönülYürük Semai
Acem KürdiBesteRuz–u şeb bu cihan–içre eyledikçe geşt–u güzMuhammes
Araban–BuselikAğır SemaiSevdim seni yosma fidanAksak Semai
Araban–KürdiKârGonca–ı ikbal handid vü dem– devlet residHafif
ArazbarİlahiBen yürürüm yane yaneDüyek
ArazbarYürük SemaiDerdim bana kar eyledi dermana el elmezYürük Semai
ArazbarİlahiEy aşık–ı dil–dadeDüyek
ArazbarBesteOl peri–veş kim melahat mülkünün sultanıdıMuhammes
ArazbarBesteSarhoş olurum lal–ı leb–ı yar görünseRemel
ArazbarAğır SemaiVad etmiş idin ey gül–ı ter vakt–ı şitadaAğır Aksak Semai
ArazbarŞarkıYine bahar çayır çemen üstüneAksak
BayatiŞarkıAğlatma beni incitme amanAğır Aksak Semai
BayatiŞarkıBir bi–bedel şuh–ı cihanDüyek
BayatiBesteBir gonca femin yaresi vardır ciğerimdeAğır Hafif
BayatiŞarkıDilberi sazın nevasıDüyek
BayatiŞarkıEy gamzesi fettan hemi gisusuna didemAğır Aksak
BayatiŞarkıGel derim gelmez yanımaAksak
BayatiŞarkıHer dem edip meyl–ı cefaAğır Düyek
BayatiŞarkıKarşıdan yar güle güleAksak
BayatiŞarkıMübtelayım ey gül–ı rana sanaAksak
BayatiŞarkıNice bir aşkınla feryad edeyim **Ağır Aksak
BayatiAğır SemaiSöylen ol afete dünyayı harab eylemesinAksak Semai
BayatiİlahiYandıklarım şam–u seherDüyek
Bayati ArabanŞarkıAklın alır aşıkların deli eylerAksak
Bayati ArabanŞarkıArz–ı halim benim lutf–u dilbere kalsınAğır Düyek
Bayati ArabanŞarkıCanımı aşka salmışım bahr–ı cefaya dalmışıYürük Semai
Bayati ArabanŞarkıSevdim seni yosma fidanımCurcuna
Beste–IsfahanŞarkıBir bülbül–i bağım ki ne zir–u ne bemim varAğır Aksak
Beste–IsfahanŞarkıGülistan–ı ruhun seyr etmeye uşşak özenmişCurcuna
BestenigarİlahiA sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayımDüyek
BestenigarŞarkıBen seni sevdim seveli kaynayıp coştumCurcuna
BestenigarPeşrevBestenigar PeşrevDevr–i Kebir
BestenigarBesteDil oldu şimdi meftun bir afet–ı zamaneLenk Fahte
BestenigarBesteErişti mevsim–ı gül seyr–ı gülsitan edelimZencir
BestenigarAyinEy kıble–ı ikbali cihan haki deretDeğişmeli
BestenigarŞarkıHayli demdir bağlanıp kaldık şitada zar ileAğır Aksak
BestenigarYürük SemaiKurban–ı tü zülf–ı anber–efşan–ı tüYürük Semai
BestenigarAğır SemaiMen bende şodem bende şodem bende şodemAğır Aksak Semai
BestenigarBesteMeşam–ı hatıra buy–ı gül–ı safa bulagörZencir
BestenigarİlahiOlmayacak senden ata kul neylesin RabbenaDüyek
BestenigarŞarkıPek naziktir ince belinAksak
BestenigarİlahiYa İlahi cümle sensin cümle senDüyek
BestenigarTevşihYa rahmeten lil–Hakk ya ResulDüyek
BûselikYürük SemaiDehr olmada bu sur ile mamur–ı meserretYürük Semai
BûselikŞarkıEda ile revişlerinTürk Aksağı
BûselikBesteOlduk yine bu şevk ile mesrur–ı meserretRemel
BûselikKârSur–ı şahi eyledi alam–ı tayyHafif
BûselikŞarkıZülfündedir benim baht–ı siyahımAğır Aksak Semai
ÇargahŞarkıBak perime pür–küşa–yı itilaAğır Aksak
DügahPeşrevDügah PeşrevDevr–i Kebir
DügahİlahiGel ey salik diyem bir söz ki haktırDüyek
DügahŞarkıNeyle zabtetsem dil–ı divanemiAğır Aksak
EvcİlahiBenim Mecnun–sıfat Leyla'sı aşkınDüyek
EvcŞarkıBülbül–asa ruz–u şeb karım nevaAğır Aksak
EvcŞarkıEbrulerinin zahmı nihandır ciğerimdeAğır Aksak
EvcŞarkıGeçen hafta kayıkla ben geçerkenEvfer
EvcŞarkıSevdim bir gonca–ı ranaAksak
EvcŞarkıSöyleyin ol nev–civanAksak
EvcŞarkıSuz–ı firkat sinemi dağlar benimAğır Aksak
Evc–BûselikBesteAğlar inler payine yüzler sürer gönlümAğır Çenber
Evc–BûselikBesteAyb eder hal–ı dil–ı aşüfte–samanım görenMuhammes
Evc–BûselikAğır SemaiKoy açılayım bilsin her razımı cananımSengin Semai
Evc–BûselikYürük SemaiSakıya mest–ı müdam eylesen olmaz mı beniYürük Semai
Evc–MayeŞarkıBir gemim var deryalarda paslanırDüyek
EvcaraŞarkıBir letafetli hava kim bu şeb ey mahlikaDevr–i Revan
EvcaraŞarkıGel ey güzeller serveriAksak
EvcaraŞarkıHüsnüne mail gönlüm ezeldenAksak Semai
FerahfezaAğır SemaiBir dilber–ı nadide bir kamet–ı müstesnaSengin Semai
FerahfezaŞarkıBir verd–i rana etdim temaşaSemai
FerahfezaAyinBişnev ez ney çün şikayet mikunedDeğişmeli
FerahfezaYürük SemaiBu gece ben yine bülbülleri hamuş ettimYürük Semai
FerahfezaŞarkıBülbül–ı hoş nevaSemai
FerahfezaŞarkıEl benim çün seni sarmış biliyorAğır Aksak
FerahfezaBesteEy kaşı keman tir–i müjen canıma geçtiFirengi Fer
FerahfezaKârKasr–ı cennet havz–ı kevser ab–ı hayMuhammes
FerahfezaİlahiŞuride vü şeyda kılanDüyek
FerahnakŞarkıBeğendim seni geçmem asla benDüyek
FerahnakŞarkıBen mübtela olsam sanaAksak
FerahnakAğır SemaiDil–ı biçareyi mecruh eden tiğ–ı nigehindirAksak Semai
FerahnakSavtDurman yanalım ateş–i aşka 
FerahnakŞarkıEy şuh–ı cihan sevdi seni can  **Aksak
FerahnakBesteFigan eder yine bülbül bahar görmüştürZencir
FerahnakŞarkıSenin–çün ey şeh–ı hubanAğır Düyek
GerdaniyeŞarkıBir dilberi sevip bilmezem noldumDüyek
GülizârKöçekçeBi–vefa bir çeşm–ı bi–dadAksak
GülizârKöçekçeNazlı nazlı sekip giderÇifte Sofyan
GülizârŞarkıReha bulmadım zülfün telindenAğır Düyek
GülizârKöçekçeSular gibi çağladığımAksak
GülizârKöçekçeSular gibi çağlarım benAksak
HicazŞarkıAşkınla ben ey nazeninDüyek
HicazKöçekçeBaharın zamanı geldi a canımAksak
HicazŞarkıBen bilmedim bana nolduAğır Düyek
HicazŞarkıÇokdur gönülde dağ–ı melalimAğır Düyek
HicazAğır SemaiEtmezem ikrar–ı aşkı saklarım canım gibiAksak Semai
HicazBesteEy çeşm–i ahu hicr ile tenhalara saldın beniAğır Düyek
HicazİlahiGelin gidelim Allah yolunaDüyek
HicazPeşrevHicaz PeşrevDevr–i Kebir
HicazŞarkıMah yüzüne aşıkanımAksak
HicazBesteOl mahtabı aceb gösterir mi bana felekZencir
HicazŞarkıSeyr–ı gülşen edelim ey şivekarAğır Düyek
HicazYürük SemaiYine neşe–ı muhabbet dil–u canım etdi şeydaYürük Semai
HicazŞarkıYine noldu sana nevres–fidanımAksak
HicazKöçekçeYine yeşillendi dağlar çemeniAksak
Hicaz–BuselikYürük SemaiAçıl açıl gel efendim cihan bahar olsunYürük Semai
Hicaz–BuselikAğır SemaiBir afetin aşkıyle gönül eyledi ülfetAğır Aksak Semai
Hicaz–BuselikBesteBülbül gibi feryad–ı figanım seheridirAğır Remel
Hicaz–BuselikBesteCana beni aşkın ile ferzane eden sensinLenk Fahte
Hicaz–BuselikŞarkıEy mürüvvet madeni kan–ı keremDevr–i Hindi
HisârŞarkıA canım kaanıma girdinAksak
HisârTevşihEy risalet bustanında hıraman serv–kadNim Evsat
HisârBesteGönül ol gonca–femin bülbül–ı aşüftesidirÇenber
HisârYürük SemaiHava güzel yine gülşende gösteriş günüdürYürük Semai
Hisâr–BûselikAğır SemaiEy hüma–yı padişahi ber–ser–ı bala–yi tüSengin Semai
Hisâr–BûselikBesteHer sözün uşşak ihsan her kelamın lutf–ı tamMuhammes
Hisâr–BûselikŞarkıHüsnün gibi ey bi–vefaDüyek
Hisâr–BûselikKârçeRuy–ı tu cam–ı tarab–ı gülgun badDevr–i Revan
Hisâr–BûselikYürük SemaiYine bezm–ı iyş–ı vuslat dil–ı bi–karare düştüYürük Semai
HümayunKöçekçeBir sevda geldi başımaAksak
HümayunŞarkıTırmana tırmana çıktım yapıdanAksak
HüseyniPeşrevHüseyni PeşrevDevr–i Kebir
HüseyniTevşihNur–ı Fahr–ı Alem'e bir zerre olmaz aftabYürük Semai
HüzzamİlahiBağrımdaki biten başlarDüyek
HüzzamŞarkıBir dil düştü sana yarim ah bu demDüyek
HüzzamŞarkıBir güzel aldattı beniAksak
HüzzamŞarkıBir nevcivanın hüsn–ı cemaliTürk Aksağı
HüzzamŞarkıDerdim dermanı sensin ey periAğır Aksak
HüzzamŞarkıEy gül–ı bağ–ı edaAksak
HüzzamİlahiEy sufi–ı ehl–ı safa ez–can be–ku Allah huDevr–i Revan
HüzzamİlahiEya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kılMuhammes
HüzzamBesteGören fütade olur hüsn–ı bibahnesineZencir
HüzzamŞarkıHalimi bir kerre takrir eylesem sultanımaAğır Düyek
HüzzamAyinMahest–ü nemi danem hurşid–ı ruhat yaneDeğişmeli
HüzzamYürük SemaiReh–ı aşkında edip kaddimi kütah gönülYürük Semai
IrakİlahiAşkınla yandır sultanım AllahDüyek
IrakBesteBir ah ile ol gonca feme halin ayan etRemel
IrakYürük SemaiHasretle tamam nale döndüm sensizYürük Semai
IrakBesteHer zaman piş–ı nigahımda hüveydasın senDevr–i Kebir
IrakŞarkıHüsnün gibi ey bi–vefaDüyek
IrakŞarkıNetdim sana ben bi–vefa zalimAksak
IrakAğır SemaiNice bir ağlayalım aşk ile her gah mededAksak Semai
IsfahanYürük SemaiAh eylediğim serv–ı hıramanın içündürYürük Semai
IsfahanŞarkıAşık olalı sen yare gönülAksak
IsfahanAğır SemaiYa rab kime feryad edeyim yarin elindenAğır Aksak Semai
IsfahanİlahiYandım yakıldım ben nar–ı aşkaDüyek
KarcığarKöçekçeBenli'yi aldım kaçaktanAksak
KarcığarŞarkıGel açıl gül aslı ne durduğununDevr–i Hindi
KarcığarKöçekçeGel derim gelmez yanımaAksak
KarcığarKöçekçeGirdi gönül aşk yolunaAksak
KarcığarYürük SemaiGöz gördü gönül sevdi seni ey yüz–u mahımYürük Semai
KarcığarKöçekçeİki de turnam gelir allı kareliAksak
MahurŞarkıBir gonca–fem etti zuhurSofyan
MahurBesteEy gonca–dehen har–ı elem canıma geçtiHafif
MahurŞarkıGördüm bugün cananı dilDüyek
MahurŞarkıSana layık mı ey gülten çevirdin ruyini bendAksak
MahurYürük SemaiYine zevrak–ı derunum kırılıp kenare düştüYürük Semai
MâyeŞarkıFirkatin halim perişan etti gelAğır Düyek
MâyeBesteOlmamak zülfün esiri dilbera mümkin değilZencir
MâyeAğır SemaiSermest–ı gamım bad–ı ciğerimdenAğır Aksak Semai
MâyeŞarkıSünbüle karşı açıp perçemin ihsan eyle **Ağır Aksak Semai
MuhayyerŞarkıBen sana aşık değilimYürük Semai
MuhayyerİlahiDeldi bağrım bülbül–ı bi–çare nalanın seninNim Evsat
MuhayyerİlahiDüşeli bu aşkın canım evineDüyek
MuhayyerİlahiEy derde derman isteyen yetmez mi derd derDüyek
MuhayyerŞarkıSevdiceğim aşıkını ağlatırYürük Semai
MuhayyerİlahiToprakta yatacak teniDüyek
MuhayyerİlahiYa Rabbi aşkın ver banaDüyek
MuhayyerİlahiYa Rabbi nurun hakkı–çünDüyek
Muhayyer–BûselikBesteBir tarftan baht durmaz durmadan yüz döndHafif
Muhayyer–Sünbüleİlahi Düyek
Muhayyer–SünbüleYürük SemaiBağlandı gönül zülfüne divaneliğindenYürük Semai
MüstearŞarkıGönlümü bend etti ol mahAksak
Nev'eserYürük SemaiDiyemem sine–ı berrakı semenden gibidirYürük Semai
Nev'eserBesteNasıl eda bilir ol dilber–ı fedayı görünZencir
NevâYürük SemaiEy gonca–dehen ah–ı seherden hazer eyleYürük Semai
NevâAğır SemaiEy gonca–i bağ–ı cihan vey zinet–i destar–ı canAğır Aksak Semai
NevâAyinEy tecelligah–ı canem ruyi tuDeğişmeli
NevâŞarkıGül–zara salın mevsimidir geşt–u güzarınAğır Aksak Semai
NevâAğır SemaiHayli demdir bir gül–ı ruhsare oldum mübtelAksak Semai
NevâŞarkıMüşkil oldu suzişim etmek nihanAksak
NevâBestePiyaleler ki o ruhsar–ı ale dür götürürZencir
NevâBesteZeyn eden bağ–ı cihanı gül müdür bülbül müdürMuhammes
Nihâvend–i KebîrYürük SemaiRencide sakın olma nigah eylediğimdenYürük Semai
NişaburDurak Durak Evferi
NişaburYürük SemaiTeşrifin ile alemi reşk–ı irem eyleYürük Semai
NişaburekAğır SemaiGahi ki eder turrası damanını çideAksak Semai
NühüftŞarkıBend oldu dil bir şuh–ı cihanaAğır Aksak
NühüftDurakBenim Mansur–ı aşk hub dare geldimDurak Evferi
NühüftŞarkıEy serv–ı naz–ı nevresimAğır Düyek
NühüftŞarkıKasdı o şuhun dil–ı azare miYürük Semai
NühüftİlahiYa İlahi canımın cananısınDüyek
PençgâhİlahiGül müdür bülbül müdür şol zar–u efgaan eyleyenEvsat
PesendîdeYürük SemaiEy afet–ı can–ı aşık azarYürük Semai
PesendîdeBesteHer ne dem aşkıyla deryalar gibi cuş olayımDarb–ı Fetih
PesendîdeYürük SemaiNe gönül safaya mecbur ne esir–ı dilberdirYürük Semai
Rahat'ül ErvâhİlahiBenim Mecnun–sıfat Leyla'sı aşkınAğır Çenber
RastİlahiAşkınla cihan besteSofyan
RastİlahiBilirsen ben de senin Allah'ımDüyek
RastŞarkıBu hüsn ile sen dilrubaSofyan
RastŞarkıDil bir güzele meyl etti heleSengin Semai
RastŞarkıGördükçe ben ey meh–cemalAksak
RastŞarkıGörsem seni doyunca doyunca seni görsemDüyek
RastKâr–ı NevGözümde daim hayal–i canaAğır Düyek
RastİlahiHakka aşık olanlar zikr'Ullahtan kaçar mıSofyan
RastŞarkıMahmur güzel gaayet güzelDüyek
RastKâr–ı NatıkRast getirip fend ile seyretti HümayıYürük Semai
RastŞarkıSevdi gönlüm bir dilberiAksak
RastŞarkıÜftadenim ey bi–vefaDüyek
RastŞarkıYine ahlar etti peydaDüyek
RastŞarkıYine bir gül nihal aldı bu gönlümü Semai
RastŞarkıYüzündür cihanı münevver edenYürük Semai
Rast–ı CedîdKârAşk–ı tü nihal–ı hayret amedHafif
Rast–ı CedîdAğır SemaiBa–tü yek dem baht–ı bed hem–dem nemi sazed meraSengin Semai
Rast–ı CedîdBesteNavek–ı gamzen ki her dem bağrımı pür–hunÇenber
Rast–ı CedîdYürük SemaiOynar yürek terennüm–ı çeng–u çaaganedenYürük Semai
RehâviİlahiDerviş olan kişinin sözleri umman olurDevr–i Hindi
RehâviŞarkıEy bülend–ahter Şeh–ı sahib–keremDüyek
RehâviBesteNe edadır bu ne kaküldür buMuhammes
SabaKöçekçeBana gayrı karışma bir yar sevdim ezeliAksak
SabaAyinBişnevid ez nale–ı banki rebabDeğişmeli
SabaKöçekçeGel güzelim gülistan–ı güle gelAksak
SabaYürük SemaiGuş–etti nayı nalelerim agaaze başladıYürük Semai
SabaŞarkıGuş eyle gel bülbülleriAğır Düyek
SabaBesteSünbüli sünbüli siyeh canemMuhammes
Sabâ–BûselikAyinAteş nezened der dil–ı ma illa HuDeğişmeli
Sabâ–BûselikYürük SemaiGöz gördü gönül sevdi seni ey yüz–u mahımYürük Semai
Sabâ–BûselikBesteO nahl–ı bağ–ı letafet aman aman geliyorZencir
Sabâ–BûselikAğır SemaiReng–ı ruh–ı gülzarı tebah eyledi bülbülAğır Sengin Semai
Sabâ–BûselikŞarkıSahbayı doldur sakıyaAğır Düyek
Sabâ–BûselikBesteYar ile ateş–mekan olsam da gülşendir banaAğır Çenber
SegahİlahiYürük değirmenler gibi dönerlerDüyek
SipihrBesteGül yüzündür andelibe ah–u efgaan ettirenÇenber
SultaniyegahBesteCan–ü dilimiz lutf–u keremkar ile mamurHafif
SultaniyegahBesteMisalini ne zemin–ü zaman görmüştürZencir
SultaniyegahAğır SemaiNihan ettim seni sinemde ey mehpare canımAksak Semai
SultaniyegahYürük SemaiŞadeyledi can–u dilimi şah–ı cihanımYürük Semai
Suz–i DilDurakAyağın tozunu sürme çekelden gözüme canıDurak Evferi
Suz–i DilŞarkıCana gönül verdim sanaAksak
Suz–i DilİlahiEy derde derman dermanım AllahDüyek
Suz–i DilİlahiEy gönül guş eyle aşıkların güftarınıDüyek
Suz–i DilŞarkıEy padişahım şad ol efendimAksak
SuzinakİlahiBen bilmez idim gizli ayan hep sen imişsinAğır Düyek
SuzinakYürük SemaiCana firak–ı aşkın ile süznakinimYürük Semai
SuzinakBesteMüştak–ı cemalin gece gündüz dil–ı şeydaDarbeyn
SuzinakAğır SemaiNesin sen a güzel nesinAksak Semai
Şeddi ArabanŞarkıGözümden gönlümden hayali gitmezDüyek
ŞehnazBesteAçıldı lal–i izarın ciğerde dağ–ı derunZencir
ŞehnazİlahiBeni bu nefsim eyledi hayranDüyek
ŞehnazŞarkıEy verd–ı rana şuh–ı melek–veşAksak Semai
ŞehnazŞarkıGönül durmaz su gibi çağlarAksak
ŞehnazİlahiKerim–Allah Rahim–AllahDüyek
ŞehnazBesteNe dehendir bu ne kaküldür bu sevdiğimMuhammes
ŞehnazŞarkıSana ey canımın canı efendimAğır Düyek
ŞehnazYürük SemaiSevdi bu gönül seni yaman eylemediYürük Semai
ŞehnazİlahiYürük değirmenler gibi dönerlerEvsat
Şehnaz–BuselikŞarkıBen mübtela olsam sanaAksak
Şehnaz–BuselikBesteMushaf demek hatadır ser safha–ı hayaleLenk Fahte
Şehnaz–BuselikBesteNevruza erdin ey gönülLenk Fahte
Şehnaz–BuselikŞarkıSetr edenler hüsn–u anınAksak
Şevk–EfzaBesteErmesin el o şehin şevket–i valalarınaAğır Çenber
Şevk–EfzaŞarkıOldu gönül fütadeYürük Semai
Şevk–EfzaYürük SemaiSer–ı zülf–ı anberinin yüzüne nikab edersinYürük Semai
Şevk–EfzaŞarkıSur–ı adlinle cihan oldu şehaAksak
Şevk–u TarabAyinEy hasret–ı huban–ı cihan ruyi hoşestDeğişmeli
Şevk–u TarabPeşrevŞevk–u Tarab PeşrevDevr–i Kebir
TahirŞarkıBir dilbere kul oldumSofyan
Tahir–BuselikAğır SemaiSöylen ol yare benim çeşmimi pür–ab etmesiAğır Aksak Semai
Tarz–ı CedîdAğır SemaiBen bendesiyem bendesiyem bendesiyemAksak Semai
Tarz–ı CedîdYürük SemaiHak–ı kademin çeşmimize ayn–ı ciladırYürük Semai
Tarz–ı CedîdBesteİltifatınla gönül şad olduğu demdir bu demÇenber
UşşakŞarkıAğlatırlar güldürürlerAksak
UşşakŞarkıAman felek ömrüm felekAksak
UşşakTevşihBir ismi Mustafa bir ismi AhmedEvsat
UşşakBesteDil nale eder bülbül–ı şeyda revişindeAğır Darb–ı Fetih
UşşakŞarkıDöküp kaküllerin ruhsara karşıAğır Devr–i Hindi
UşşakŞarkıPür ateşim açtırma sakın ağzımı zinharAğır Aksak Semai
UzzalŞarkıEy büt–ı nev–edaYürük Semai
UzzalİlahiEya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kılDüyek
UzzalŞarkıŞu karşıki dağda bir yeşil çadırAksak
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret526198
Takvim ve Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 33° 23°